Praca w podróży

Praca zdalna staje się coraz bardziej popularna zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Takie podejście pozwala w pełni wykorzystać potencjał pracowników jak też nasz jako przedsiębiorcy.

Czym jest praca zdalna?

Jest to praca dla firmy lub jej prowadzenie, ale bez odniesienia do biura. Specjalista pracuje, otrzymuje wynagrodzenie, ale nie idzie do biura. Sama praca jest wykonywana z dogodnej lokalizacji. Praca zdalna różni się od pracy na własny rachunek. W tym drugim przypadku dana osoba realizuje projekt, otrzymuje opłatę i kończy współpracę. Nawet jeśli w jednej firmie są 2-3 takie projekty, nazywa się to "wolnym strzelcem". W tym przypadku dana osoba jest pracownikiem firmy, a od tradycyjnego rozumienia świadczenia pracy odróżnia ją tylko to, że wykonuje ją poza biurem.

Monitoring

Praca zdalna to także rozwiązanie dla przedsiębiorców i samych pracodawców. Zwłaszcza kiedy są oni nieustannie w podróży, muszą znaleźć sposób, aby nadzorować pracowników w pracy. Korzystnym rozwiązaniem jest tutaj monitoring biura. Dzięki niemu nie tylko mamy nieustanny podgląd na to, jak wykonywana jest praca, ale też czy pracownicy odpowiednio wywiązują się ze swoich obowiązków. Pamiętaj, tylko żeby ostrzegać pracowników przed wszelkim monitorowaniem aktywności internetowej, e-mailowej i telefonicznej. Monitorowanie bez ostrzeżenia pracowników stwarza poczucie nieufności i jest po prostu nielegalne. Pracownicy mogą poczuć, że są przygotowywani do działań dyscyplinarnych, jeśli nie powiedziano im, że są monitorowani. Metody monitorowania obejmują rejestrowanie naciśnięć klawiszy, podsłuchiwanie, śledzenie GPS i monitorowanie Internetu, co obejmuje nadzór nad surfowaniem po Internecie pracowników, pocztą elektroniczną, komunikatorami internetowymi i interakcją w serwisach społecznościowych. Ważną kwestią przy monitorowaniu pracowników jest pytanie, z którego urządzenia korzystają i kiedy go używają. Pracodawcy mogą monitorować wykorzystanie przez pracowników komputerów, smartfonów i innych urządzeń należących do firmy w godzinach pracy. Przed wdrożeniem programu monitorowania pracowników należy wyjaśnić warunki dopuszczalnego i niedopuszczalnego wykorzystania zasobów korporacyjnych w godzinach pracy oraz opracować kompleksową politykę akceptowalnego użytkowania, na którą pracownicy muszą wyrazić zgodę. Należy też zadbać, aby ewentualny monitoring nie stał się naszym wrogiem zamiast pożytecznym narzędziem. Będzie tak, gdy monitoring zacznie wpływać na prace pracowników negatywnie i będą czuć się zbytnio kontrolowani.